اموزش پزشکی: گرفتگی خلقی

166
07 مهر 1394

گرفتگی خلقی نوعی افسردگی خفیف است که 20درصد زنان بعد از زایمان دچار ان میشوند و چند روز تا یک هفته ادامه پیدا می کند ولی نباید بیشتر از دو هفته طول بکشد مادرانی که دچار این بیماری می شوند ممکن است زیاد گریه کنند و مضطرب شوند و حتی ممکن است در خواب انها تاثیر داشته باشد.

آموزشیگرفتگی خلقیخلقیافسردگیزنان

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x