اموزش پزشکی: طب سنتی

قدمت استفاده از گیاهان و داروهای طبیعی به ابتدای خلقت انسان بر می گردد. بشر برای رفع آلام خود همواره مهمترین ابزاری که در اختیار داشته، مواد موجود در طبیعت بوده است و این روند هم اکنون نیز با تمام پیشرفت تکنولوژی ادامه دارد. اوجگیری دانش بشری در امر تحقیقات و به دنبال آن ساخت دارو های پر قدرت شیمیایی موجب غفلتی چند از مقولۀ گیاهان دارویی و طب سنتی گردید. اما ظهور عوارض جانبی شدید داروهای شیمیایی و شیوع بیماریهای سخت علاج نظیر بیماریهای خود ایمنی و... موجب روی آوری مجدد مردمان به مکاتب دیگر درمانی گردید. بطوریکه اهمیت این موضوع برای سازمان بهداشت جهانی نیز پوشیده نماند و پروتکلی برای ساماندهی طب های مکمل و جایگزین به تصویب این سازمان در سال 2000 میلادی رسید. در کشور ما نیز از آنجا که طب سنتی، داروهای گیاهی و طب مكمل واژه هایی هستند كه سال هاست در نظام سلامت ما حضور گنگ و نامشخصی دارند و نیاز به ساماندهی آنها احساس می شد و از طرف دیگر در روند پیشرفت های جهانی پیروی از رهنمون های سازمان بهداشت جهانی امری اجتناب ناپذیر می نمود، مقدمات را ه اندازی و تصویب رشته طب سنتی در سال 1385 در وزارت بهداشت فراهم گردید. چهار دانشگاه علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی،علوم پزشکی ایران و شاهد برای جذب دانشجو اعلام…