اموزش پزشکی: تاناکورا نپوشد

در واقع گروهی از مردم با شروع هر فصل و بالا بودن قیمت پوشاک ارزان فروشی و پوشیدن لباس های کهنه خارجی را به مشابه و نوی ایرانی، ترجیح می دهند. بسیاری بر این بارو هستند که در تاناکورایی ها لباس های خوبی می توان پیدا کرد که فقط کافی است یک بار شسته شود. آن وقت هیچ فرقی با یک لباس نو ندارند، خارجی بودن و مارک دار بودن این لباس ها بهانه های دیگری است برای عده دیگری که به خرید این لباس ها روی می آورند. جای تامل این است که در بین طیف وسیع خریداران لباس های تاناکورا افراد مختلفی از قشرهای متفاوت جامعه مشاهده می شود و لزوما همه طرفداران این لباس ها را افراد فقیر و نیازمند جامعه تشکیل نمی دهند و هر کدام برای انتخاب خود دلیل و منطق خاصی دارند. اما اندیشیدن به عوارض استفاده از این لباس ها مخصوصا عوارض پوستی آن، موضوعی است که نیازمند تأمل جدی است. دسته اول این بیماری ها همان عفونت های میکروبی و قارچی است که در این لباس ها به مدت طولانی حتی چندین ماه می تواند باقی بمانند، در واقع قارچ ها می توانند عامل خطرزایی برای استفاده کنندگان از این لباس ها باشند و اگر به بدن افراد منتقل شوند، ابتدا با خارش و مشکلات پوستی و بعد با خطرات جدی عفونتی همراه خواهند بود که بعضا درمان آن برخی مواقع امکان پذیر نخواهد بود. این لباس ها مبنع…