اموزش پزشکی: نارضایتی پس از عمل و مشکلات روانی

از نظر روانشناسی روانشناسان معتقدند که گسترش نامطلوب جراحی های زیبایی در یک جامعه متاثر از انگیزه های شناختی و عاطفی افراد آن است , بطوریکه نیازهای عاطفی جوانان به ویژه نیاز به مورد توجه قرارگرفتن به وسیله جامعه از انگیزه های اصلی کسب زیبایی تصنعی است. از طرفی گروه های مرجع نتوانستند جوانان را درشناخت هویت خود یاری کنند. به این ترتیب ظاهری ترین لایه هویت هر فرد چنان برجسته می شود که دیگر ابعاد وجودیش را به حاشیه می راند. از نظر روانشناسی تیپ کمالگرا مربوط به افرادی است که تمایل دارند تمامی کارهای خود را به بهترین وجه انجام دهند , اما معمولا نتایج امور برایشان رضایت بخش نیست . این خصیصه در مواردی تشدید و به شکل بیمارگونه به وسواس فکری تبدیل می شود. در این حالت تصویری که این افراداز خود دارند نامطلوب تر از تصویر واقعیشان است . از نظر روانشناسان افراد مضطرب , افسرده و گروه هایی که از اختلالات مزمن رنج می برند , کاندید های مناسبی برای اعمال جراحی زیبایی نیستند , در صورتی که پزشکان جراح بدون توجه به وضعیت روانی بیمار , جراحی رینوپلاستیک انجام می دهند ولی به دلیل شرایط روانی بیمار با نارضایتی او پس از عمل روبرو می شوند . افسردگی و یاس پس از عمل جراحی زیبایی از پیامد های روانی در افراد دچار وسواس فکری است .