گل های برتر لاماسیا در هفته گذشته

گل های برتر لاماسیا در هفته گذشته (۲۶-۲۷ سپتامبر) را در این ویدیو ببینید.