مسمومیت با وسایل گرمایشی

با افزایش سرمای هوا، موارد ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن افزایش می‌یابد و برای جلوگیری از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن باید از افراد آشنا با وسایل گرمایشی برای وصل کردن بخاری استفاده کرد و از سالم بودن دودکش آن اطمینان حاصل کرد. با توجه به آغاز فصل سرما و استفاده از بخاری‌های گازسوز، مردم باید در نصب بخاری‌ها دقت کنند، چراکه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن غیرقابل حس و لمس، بی‌بو و بی‌رنگ است و مردم به راحتی تسلیم و قربانی آن می‌شوند. مسمومیت با گاز مونوکسید کربن علایمی شبیه به سرماخوردگی دارد و فرد را دچار آب ریزش بینی، سردرد و سوزش چشم می نماید و مردم باید دقت کنند که اگر در یک زمان چند نفر در داخل یک محیط بسته دچار این علائم شوند به احتمال زیاد در خطر گاز مونوکسید کربن قرار دارند. افزایش و تجمع گاز دی اکسیدکربن در بدن می تواند باعث ضعف عمومی سیستم عصبی مرکزی از جمله مرکز در صورتی که غلظت گاز منوکسید کربن در فضای زندگی بیش از ppm 200 باشد در اثر تماس با مجاری تنفسی و ورود به بدن، حالت سردرد، تهوع، تشنج ایجاد شده و در نهایت باعث مرگ خواهد شد. با توجه به اینکه میل ترکیبی هموگلوبین خون که عامل انتقال اکسیژن به بافت‌های بدن است با منوکسید کربن 300 برابر بیشتر از میل ترکیبی آن با اکسیژن است، از این رو…