آموزش آتل بندی

392
07 مهر 1394

در این انیمیشین شیوه و نحوه صحیح آتل بندی در زمان وقوع حادثه ، تصادف و سوانح توضیح داده می شود .

آموزشیآموزش آتل بندیآتل بندیانیمیشین

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x