کارت زرد مجلسی ها به وزیر ورزش

۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی برای استیضاح محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان امضا دادند.