انیمیشن زندگی بر مدار گرامافون

انیمیشن کوتاه A single Life نامزد اسکار سال ۲۰۱۵ بوده و داستان زنی را روایت می کند که بعد از دریافت صفحه گرامافون متوجه می شود با جلو و عقب بردن صفحه در دستگاه زمان را می تواند تغییر بدهد. این انیمشین کوتاه را در ادامه ببینید و دانلود کنید