وقتی جای رامبد و جناب خان عوض می شود.

رامبد جوان در ویدئوی کوتاهی که در اینستاگرام قرار داده جایش را به جناب خان داده است. در این ویدئو، مجری «خندوانه» در نقش جناب خان و «محمد بحرانی» در نقش مجری خندوانه دیده می شوند.