پروژه تانگو گوگل برای تهیه تصاویر سه بعدی

محصول جدید پروژه تانگوی گوگل، گجتی است که مجهز به حسگرهایی شده که می تواند نقشه های سه بعدی را در اختیار کاربرانش قرار دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، با استفاده از پروژه تانگوی گوگل می توان نقشه های سه بعدی را از محیط اطراف در اختیار داشت. محصول پروژه تانگوی گوگل، اسمارت فونی است که از سنسورهای مختلفی برای ترسیم نقشه جهانی در مدل های سه بعدی استفاده می کند.