خاطرات جناب خان از دوران مدرسه

خاطرات جناب خان از دوران مدرسه
قسمتی از طنز خندوانه در برنامه خندوانه شب گذشته همزمان با فرا رسیدن اول مهر و بازگشایی مدارس جناب خان هم از خاطرات دوران مدرسه اش گفت