چتر بازی پیرزن ۱۰۰ ساله+فیلم ویدیو کلیپ استقبال خطر

۱۰۰ سالگی خود را که مصادف با ۱۴ مارس است، با چتربازی در آسمان کیپ تاون، جشن بگیرد. این نخستین باری نبود که جورجیانا، اقدام به چتربازی می کرد. پیش از این در سال ۲۰۰۷، در حالی که ۹۲ سال داشت، به همراه مربی خود جیسون بیکر، اقدام به پریدن با چتر کرد. پس از اطلاع خانواده جورجیانا از تصمیمش، سه نسل از فرزندان و نوادگانش، برای تماشا حاضر شدند