با کشتی نوح(ع)تا کشتی حسین(ع)...::: قسمت چهارم :::...

با کشتی نوح(ع)تا کشتی حسین(ع)...::: قسمت چهارم :::...
این سخنرانی،یکی از نقاط عطف سخنرانی های استاد رائفی پور در این سالها به حساب می آید،سعی بر این شد که راه رسیدن به زمین و زمان موعود،سوار بر کشتی امام حسین (ع) و با عبرت گرفت از سرنوشت قوم نوح مشخص شود.استاد با استناد به آیات قرآن کریم و تفاسیر معتبر از این کتاب مقدس،شاخصه های قوم نوح (ع) و شباهت های آنان با جامعه ای که در آخرالزمان تشکیل خواهد شد را مورد بررسی قرار دادند...مجتبی قنبری قدیر...

مذهبیکشتی نوحرائفی پوراستاد رائفیحرف های استاد راوفی پورکشتی حسین

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x