با کشتی نوح(ع)تا کشتی حسین(ع)...::: قسمت چهارم :::...

با کشتی نوح(ع)تا کشتی حسین(ع)...::: قسمت چهارم :::...
این سخنرانی،یکی از نقاط عطف سخنرانی های استاد رائفی پور در این سالها به حساب می آید،سعی بر این شد که راه رسیدن به زمین و زمان موعود،سوار بر کشتی امام حسین (ع) و با عبرت گرفت از سرنوشت قوم نوح مشخص شود.استاد با استناد به آیات قرآن کریم و تفاسیر معتبر از این کتاب مقدس،شاخصه های قوم نوح (ع) و شباهت های آنان با جامعه ای که در آخرالزمان تشکیل خواهد شد را مورد بررسی قرار دادند...مجتبی قنبری قدیر...