حاجی فیروز+مرحوم مرتضی احمدی+نوروز بهار شادی

در این فیلم،آقایان سامان قیسی و سعید ادیبی از بازیگران تئاتر،در آستانه نوروز سال ۱۳۹۴ با لباس حاجی فیروز به میان مردم رفته اند تا هم این سنت قدیمی را زنده نگه دارند و هم اینکه لبخندی بر لب های مردم پایتخت بنشانند.صحنه های شاد و تماشایی را که با صدای گرم و فراموش نشدنی زنده یاد مرتضی احمدی همراه است،..//نماهنگ موسیقی فولکور محلی بومی تهران سنتی تهرون تهران