مجاهدین بی ادعا(مدافعان حرم)...:: قسمت دوم :::...

مجاهدین بی ادعا(مدافعان حرم)...:: قسمت دوم :::...
فاطمیون همگی حامی مکتب هستند.پاسبان حرم حضرت زینب(س) هستند.گرچه کشتید ولی فاتح دیگر داریم.ما محال است که دست از شهدا برداریم.غیرت خون علی(ع) در رگ ما هست هنوز.شمر نابود شد و کرببلا هست هنوز...بارگذاری توسط...مجتبی قنبری قدیر...