حادثه منا = حادثه برج های دو قلو در ۱۱ سپتامبر

حادثه منا = حادثه برج های دو قلو در ۱۱ سپتامبر
نظر رائفی پور در مورد حوادث اخیر عربستان
برای دانلود بروی گذینه کلیک کنید