تقلید صدای دیدنی و باحال سیاوش قمیشی - توسط حسن ریوندی

سمتی از پشت صحنه ی و تمرین حسن ریوندی در استودیو شخصی وی ، امیدواریم از این صداسازی لذت کافی را ببرید www.hasanreyvandi.com