سرقت موتورسیکلت در سه سوت-دزد کثیف

مرد موتورسیکلتش را در برابر یک مغازه کپسول گاز پرکنی پارک می کند و داخل می شود غافل از اینکه... مرد هنوز چند قدمی از موتورسیکلتش دور نشده است که یک موتور با دو سرنشین در مقابل مغازه متوقف می شود. یکی از سرنشینان پیاده شده و به سراغ موتورسیکلت پارک شده می رود.//سارق مسروقه دزدی سرقت دوربین مخفی شناسایی عامل عوامل دزدی موتور دوچرخه دانلود کلیپ جدید حادثه