قورباغه شیشه ای_موجودات عجیب غریب فانتزی

کرمیت قورباغه،این شخصیت عروسکی، آمریکایی و در قالب قورباغه است که در نمایش های پامپت شو (The Muppet Show) ظاهر می شود و نمایش های برنامه را معرفی کرده و برای مخاطب لطیفه تعریف می کند.حالا این قوباغه تازه کشف شده در دنیای واقعی، به دلیل کمبود رنگدانه در پوست،فرم شیشه ای دارد و در آمریکای جنوبی و مرکزی زندگی می کند. این قورباغه حدود ۲.۵ سانتی متر طول دارد...