اسکی روی آب با اسب_آخر خنده

این مرد شیوه ای جدید را برای انجام ورزش مفرح اسکی روی آب ابداع کرده استفاده از اسب به جای قایق.مردی که علاقه زیادی به اسکی روی آب و موج سواری دارد تخته اسکی را به پشت یک اسب بسته.مرد روی تخته اسکی ایستاده و افسار اسب را در دست دارد. اسب در مرداب های منطقه کامارگ در جنوب فرانسه به تاخت در می آید و مرد ورزشکار هم به ورزش محبوبش می پردازد.البته در نهایت...