یک سانحه رانندگی عجیب_چپ شدن کامیون روی خودرو

در این کلیپ بیننده شاهد صحنه باورنکردنی یک سانحه رانندگی در چین خواهد بود.راننده اتومبیلش را جای خالی پارک کرده و از آن خارج می شود که ناگهان راننده یک کامیون کمپرسی به دلیل نامشخصی کنترل وسیله سنگین را از دست می دهد و... // واژگون شدن له شدن خودرو ماشین اتوموبیل پارک شده سرازیری شیب ترمز بریدن سر خوردن بی احتیاطی هشدار مراقبت مواظبت

حوادثسانحه رانندگیعجیبرانندگیچپ کردن کامیونچک کردن روی ماشین

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x