زندگی حیوانات در میدان جنگ-اسلایدش

وضعیت زندگی حیوانات اهلی رها شده در مناطق جنگی مختلف سوریه،عراق و اوکراین-که با وجود شرایط سخت و دشواری جنگی باز هم نیروهای درگیر در جنگ و مردم غیرنظامی که جان خودشان در خطر است و در وضعیت دشواریند،از مهربانی و عطوفت نسبت به آنها دریغ نکرده،این حیوانات بی پناه را از زیر آوارهای ناشی از بمباران ها و ویرانه های جنگ نجات داده، زخمها را مداوا کرده و غذا