آبشار درمانی+رفع مشکل بیخوابی و استرس و اضطراب با طبیع

فیلمی از یک آبشار در کشور ایرلند تهیه شده است که از آن برای درمان بیمارانی که مشکل بی خوابی دارند استفاده می شود//روانکاوی روانشناسی روان درمانی پرهیز از استرس اضطراب درمان بهبود انگیزه روحیه خوب بالا آرامش خاطر خواب راحت شبانگاهی محیط زیست طبیعت آبشار درخت صدای رودخانه

آموزشیآبشار درمانیرفع مشکلبیخوابیاسترشاظطراب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x