کلیپ آموزش خانه داری : بستن شال دو تکه

برای این کار از دو نوع شال استفاده می شود که شال اول را که (قرمز رنگ ) است را به صورت معمولی روی سر قرار می دهیم و یک سمت آن را کوتاه تر می گیریم و آن را روی سر محکم می کنیم ، شال دوم (صورتی ) را به همین صورت روی شال اول بسته با این تفاوت که یک مقدار شال دوم را از بالای پیشانی عقب تر از شال اول قرار می دهیم تا ترکیب رنگها حفظ شود دوباره شال زیری که قرمز رنگ است را روی شال دوم که صورتی رنگ است قرار می دهیم و دوباره شال صورتی را روی آن بر می گردانیم و آن را روبه جلو می بندیم .