کلیپ آموزش خانه داری : پادری

راین برنامه روش تهیه پادری با بهره گیری از مشمی و پارچه های دور ریز اموزش داده می شود مواد مورد نیاز عبارتند از 1- مشما 2- پارچه های مختلفlمشما باید نرم باشد ودر یخچال نگهداری می شود ابتدا مشما را به صورت نوار مستطیل می بریم بعد از اماده شدن نوارها که طول انها 6سانتی متر و عرض انها 2سانتی متر می باشد انها روی مشما نصب می کنیم تک تک ردیف های مربع را پر می کنیم به وسیله یک چوب کبریت این کار را انجام می دهیم و بایک نظم ترتیب خاص این کار را انجام می دهیم تمام مربع ها به ترتیب پر می کنیم