گزارش دیدنی از لباس های کردی+فیلم ویدیو کلیپ کردستان

پوشیدگی و تنوع رنگ دو ویژگی بارز لباس در مناطق غربی کشور است. ویژگی هایی که بیش از هر چیز بیانگر اصالت و اعتقادات مردم کرد است// فرهنگ کورد نژاد ایرانی لهجه گویش زبان فارسی قوم کهن باستانی تمدن غرب کشور ویدئو کلیپ پیراهن تن پوش پوشیدنی دلاور مردان زنان غیور غیرتمند تنوع گوناگونی دوخت دوز