کلیپ آموزش خانه داری : شمع گل رز

ر این برنامه آموزش شمع با قالب گل رز انجام می شود. این نوع از قالب ها به حالت نرم و ژله ای می باشد. وسایل مورد نیاز برای درست کردن این شمع : پارافین، اسید، قیچی، فتیله و رنگ. پارافین را به شیوه بن ماری آماده کرده سپس رنگ مورد نیاز را به پارافین اضافه می کنیم؛ مقداری هم اسید به پارافین اضافه کرده که برای بهتر ترکیب شدن رنگ در پارافین موثر می باشدو هم اینکه شمع هنگام روشن شدن دود نمی کند. قالب را روی یک جای صاف گذاشته و سپس پارافین را در آن می ریزیم. قالب را در جای خنک به مدت چهار تا پنج ساعت قرار می دهیم تا پارافین سرد شود. وقتی پارافین سرد شد شمع به راحتی از قالب جدامی شود. برای فتیله هم چون هنگام خارج کردن شمع از قالب آن را برعکس می کنیم ابتدا یک میله فلزی را داغ کرده وسپس به داخل شمع فرو می بریم و بعد فتیله را با میله از مرکز شمع رد می کنیم. برای تزئین روی شمع هم می توان از اکلیل استفاده کرد.