کلیپ آموزش خانه داری : دوخت چادر

پارچه چادری مورد نیاز برای این نوع دوخت چادر معمولا سه متر و نیم است. ابتدا پارچه چادری را روی شخص مورد نظر که به حالت صاف ایستاده است می اندازیم و چادر را از دو طرف تا روی پای شخص اندازه گیری می کنیم. مقدار اضافه معمولا 20 تا 30 سانتی متر است. پارچه را به طور کامل دولا می کنیم و روی میز می گذاریم. جلوی کار را سنجاق می زنیم تا پارچه زیر دست بازی نکند. جلوی چادر را 12 تا 15 سانتی متر تا می زنیم. حالا دولای بسته پارچه را دوباره به قسمتی که تا زده ایم هدایت می کنیم. از قسمتی که 15 سانت علامت زدیم به صورت گرد پارچه را برش می زنیم. سپس قسمت رویی چادر را باز می کنیم. قسمت کوتاه آن مشخص شده است. اینجاست که باید قسمت برش زده را به آن وصل کنیم تا چادر کامل و یک دست شود. پس از دوخت کامل آن پایین چادر را برای استفاده تمیز دوزی می کنیم.