حمله زامبی های گرسنه به مردم !!!

این کلیپ نمایشی از واکنش مردم محله منهتن در نیویورک است، زمانی که به ناگاه با هجوم پانزده زامبی گرسنه یه بقول خودشان مردگان متحرک در زیر مسیر پیاده رو روبروی مترو روبرو می شوند