نمایش فنون هنرهای رزمی+فیلم ویدیو کلیپ ورزشی

در این فیلم بیننده شاهد نمایش فنون هنرهای رزمی در رشته های مختلف این ورزش خواهد بود. کاراته وشوو کونگ فو مسابقه مسابقات جهانی کشوری رزمی جنگنده کتک کاری دعوا فن فنون مختلف متنوع تنوع گوناگون انواع اقسام ورزش ها خطرناک آسیب خطر