نجات گرازها از داخل استخر پر از آب+فیلم ویدیو کلیپ جالب

در اتفاقی نادر ۱۵ گراز در یک استخر کشاورزی در دماوند گرفتار شدند. محیط بانان برای نجات گراز ها با خالی کردن آب استخر و چیدن لاستیک مسیری را برای بیرون آمدن گرازها درست کردند تا گرازهای گرفتار از استخر خارج شوند. با این حال، به علت عمق استخر ۵ گراز تلف شدند.// خطر هشدار محیط زیست حقوق حیوانات موجوادت زنده آب غرق شدن خفگی لیز خوردن برکه مرداب دریاچه