استقبال بی نظیر جوجه ها از کنسرت شاد !!!

شنیدیم که در بعضی مرغداری ها برای ایجاد آرامش در مرغ ها از بلندگو یک موزیک پخش می کنند ! البته از لحاظ علمی هم این مسئله ثابت شده است.دراین ویدیو شاهد خواهید بود که جوجه ها چگونه به صدا واکنش نشان می دهند