وداع معصومانه بچه با ماهی مرده+فیلم ویدیو کلیپ جالب

پسربچه کوچولو ماهی قرمزش را که مرده است در دست گرفته و برای وداع آن را می بوسد. بعد به توصیه مادرش ماهی مرده را در کاسه توالت انداخته سیفون را می کشد. پسر بچه با ناپدید شدن ماهی می زند زیر گریه.//ویدئو جذاب جالب دیدنی تماشایی خوب عالی