راننده کامیون خودش را بیچاره کرد+فیلم ویدیو کلیپ تصادف

این ماجرا حدود ۳ روز پیش رخ داد. راننده یک کامیون به دلیلی که برای ما مشخص نیست وسیله نقلیه اش را در یک گذرگاه ریلی متوقف کرده و از آن پیاده می شود.او خطاب به راننده سواری اتومبیلی که در آن سوی گذرگاه ریلی متوقف است حرف هایی را می زند و سپس از صحنه ناپدید می شود.کجا می رود ، ما هم اطلاعی نداریم. البته باید این احتمال را داد که شاید کامیونش خراب شده