خانواده ۱۱ نفره که ۷۰ سال خارج از آمار جمعیتی بود+فیلم

اعضای یک خانواده که در منطقه کوهستانی شهرستان دشتستان زندگی می کنند، پس از ۷۰ سال وارد آمار جمعیتی کشور شده و اعضای این خانواده شناسنامه دار شدند. خانواده ۱۱ نفره ای که در کوه های راوال دشتستان زندگی می کردند، ۷۰ سال شهر را ندیده اند و بدون شناسنامه بودند.پس از انجام کارهای مربوط به ثبت هویت و انگشت نگاری، برای اعضای این خانواده شناسنامه صادر شد.