تخریب برج آپارتمان خانه در ۱۵ ثانیه

یک هتل متروک تاریخی ۱۳ طبقه در دیترویت روز شنبه برای احداث یک ورزشگاه جدید هاکی در مدت ۱۵ ثانیه ویران شد.//خراب ویران از بین بردن منفجر کردن انفجار