عشق به تحصیل کودکان روستایی

742
07 مهر 1394

در این اسلایدشو شاهد کودکان روستایی خواهد بود که به رغم نداشتن امکانات، عشق به تحصیل و آموختن آنها را وا می دارد تا در شرایطی سخت به کسب علم بپردازند.دانش آموزان دبستان مقداد روستای دوله سر شهرستان تالش با وجود نداشتن ابتدایی ترین امکانات روزمره زندگی مانند آب، برق، گاز، تلفن و راه آسفالته و..عشق به یاد گیری و شوق آموختن دارند و با وجود این موانع همچنان با انگیزه


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x