مرگ در روی هوا !!!! ( دوربین مخفی )

یعنی باید تو ارتفاع باشی کنترلی هم نداشته باشی تا حس این یارو درک کنی.اگه خواستی دوستون رو سوار هواپیمای شخصی تون کنی و از این مسخره بازیا براش دربیارید سراغ سی به بالا نرید ممکنه سنکوب کنه.واقعا ترسناکه تصورشم ترسناکه !!!! تصور اینکه الان می میری !!!