کمک رسانی به سبک سعودی ها

یک مرد در عربستان سعودی به قصد خودکشی در بالای ساختمانی ایستاده و می خواست خود را به پایین پرتاب کند.ماموران آتش نشانی در محل حاضر شده و عملیات برای نجات او را با قرار دادن یک تشک بادی در زیر ساختمان آغاز کردند.اما مرد قصد نداشت فورا پایین بپرد و عملیات نجات اندک اندک طولانی شد.یک مامور آتش نشانی که حوصله اش سر رفته بود تصمیم گرفت از شیوه ای به سبک سعودی