سبقت خطرناک_تصادف حادثه

در یک جاده دو طرفه اتومبیلی از یک کامیون سبقت می گیرد اما نه راننده اتومبیل با سرعت سبقت گرفته و به لاین خود باز می گردد و نه راننده کامیون اندکی از سرعتش می کاهد تا این وسیله نقلیه بتواند سبقت بگیرد. نتیجه ماجرا در فیلم ببینیم.مرگ فوت وفات مردن حادثه حوادث دلخراش راهنمایی رانندگی دوربین مخفی داشبرد ویدئو دیدنی مرگبار هشدار خطر جلو زدن عجله زود رسیدن دیر رسیدن