بزها کاهش خطر حریق آتش

مقامات دانشگاه برکلی برای کاهش خطر آتش سوزی به بزها متوسل شده اند.صدها راس بز محوطه دانشگاه برکلی را اشغال کردن تا چمن های فضای سبز آن را بخورند.مقامات دانشگاه برکلی در حساب فیسبوک خود اعلام کردند: ما ناگزیر شده ایم از بزها برای خوردن چمن های محوطه دانشگاه استفاده کنیم تا خطر آتش سوزی فضای سبز را به دلیل عدم بارش باران و گرمای شدید کاهش دهیم./چرای دام چوپان شبان