نشست عوامل فیلم محمدرسول الله در دانشگاه مک گیل کانادا

نشست دانشجویان ایرانی با عوامل فیلم محمدرسول الله در دانشگاه مک گیل مونترال کانادا : مجید مجیدی با اشاره به استقبال کمپانی های خارجی از این فیلم گفت: ما همین الان در مونترال کمپانی هایی که پیشنهاد نمایش فیلم را داشتند و رقم هایی که پیشنهاد شده است.