افتتاح کافی شاپ مارها در توکیو ژاپن

کافی شاپی عجیب در توکیو پایتخت ژاپن،برای اشخاصی شجاع افتتاح شده،اشخاصی که مایلند با مارها بخشی از وقتشان را بگذرانندمسوولان این کافی شاپ، اعلام کردند که جایی مناسب برای اشخاصی است که مایلند در مکانی باشند که مارها در آن آزادانه تردد میکنند.این مرکز دارای ۳۵ مار غیر سمی است.مشتریان میتوانند در کنار مارهایی از ۲۰ نوع مختلف که درون قفس های شیشه ای بر روی میز میخزند