پمپ بنزین در اشغال ارتش زنبورها

در این فیلم کوتاه شاهد حمله ارتش زنبورها به یک پمپ بنزین در چین و اشغال آن از سوی این حشرات گزنده خواهیم بود. ماموران آتش نشانی با تمام امکانات بسیج شدند تا با این زنبورهای مهاجم جنگیده و آنها را از پمپ بنزین اشغال شده برانند./حمله یورش مبارزه زنبور عسل