نظامی روس با بدنی پولادین

چند نظامی روس به مناسبتی در خیابان نمایشی را اجرا می کنند. یکی از آنها واقعا دارای بدنی پولادین است. فیلم را با هم ببینیم...دانلود ویدیو جذاب جالب هنرهای رزمی تکاور کماندو باحال دیدنی تماشایی بدن هیکل سخت جان تخته کتک دعوا دفاع شخصی محکم سفت مقاومت پایداری ضربه ضربات مرگبار