حواس پرتی راننده کامیون سعودی

راننده سعودی یک کامیون کمپرسی پس از خالی کردن بار فراموش می کند که قسمت بار را دوباره بخواباند و به همان شکل در اتوبان در حال حرکت است. او خیلی زود نتیجه حواس پرتی اش را خواهد دید.//دانلود ویدیو گیج عرب عربستان جالب خنده دار بامزه تصادف احتیاط هشدار خطر رانندگی قوانین راهنمایی ماشین سنگین جاده راه اتوبان بزرگراه

حوادثسعودیآل سعودحواس پرتی سعودیکامیون سعودیراننده عربستانی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x