حواس پرتی راننده کامیون سعودی

راننده سعودی یک کامیون کمپرسی پس از خالی کردن بار فراموش می کند که قسمت بار را دوباره بخواباند و به همان شکل در اتوبان در حال حرکت است. او خیلی زود نتیجه حواس پرتی اش را خواهد دید.//دانلود ویدیو گیج عرب عربستان جالب خنده دار بامزه تصادف احتیاط هشدار خطر رانندگی قوانین راهنمایی ماشین سنگین جاده راه اتوبان بزرگراه