کلیپ واقعی از موجود ترسناک و عجیب (+۱۸)

این کلیپ بصورت واقعی هست و برای دیدن افراد زیر 18 سال توضیه نمی شه !پس لطفا اگه سنتون زیر حد قانونیه از صفحه خارج شید