تلاش رسانه های غربی برای تطهیر سعودی ها

در روزهای اخیر نیز رسانه های غربی با دنبال کردن این خط خبری تلاش می کنند از مقامات سعودی رفع مسئولیت کنند.
رسانه های عمده و جریان ساز امریکایی آشکارا اسناد و مدارک و تصاویر موجود از مسدود کردن مسیرها برای عبور کاروان مقامات سعودی را انکار کرده و فاجعه را به گردن حجاج می اندازند.
این درحالی است که بی مسئولیتی و بی کفایتی سعودی ها با اعتراض مسیحیان نیز مواجه شده و کشیش های رم برای قربانیان مراسم بزرگداشت گرفتند. ویدیو ی مربوط را که در این مورد گذاشته شده از طریق کانال فارسی مدیا ببینید