تصادف حیوانات در جاده خیابان

این فیلم بیننده شاهد صحنه های مختلفی از ماجراهایی که برای حیوانات در جاده و خیابان رخ می دهد، خواهد بود. برخی از صحنه ها سوانح جاده ای حیوانات را نشان می دهند و برخی دیگر جذاب و سرگرم کننده هستند.//زیر گرفتن تصادف حوادث خطر هشدار رعایت احتیاط مقررات راهنمایی رانندگی محیط زیست حفاظت از جانوران اهلی وحشی

حیواناتتصادف حیواناتجاده خیاباندر جادهحیوانات وحشیتصادف در جاده

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x